Antibiotica (deel 3)

Ook in de duivensport is antibiotica niet meer weg te denken maar dan, zo vermoedde de meeste toch als een therapeutische werking. Antibiotica wordt dus ingezet om bacteriële infecties bij reisduiven te bekampen de meest bekende is natuurlijk paratyphus. De verwekker van deze ziekte is een salmonella bacterie die vaak latent in de darmen van de duiven aanwezig is. Het meest ingezette antibiotica is baytril (2ml / liter) of trimetoprim gedurende 10 à 14 dagen. Maar ook streptoccen zijn een welomschreven ziekte bij duiven en deze wordt bestreden door amoxycilline of ampicilline. Natuurlijk vormt de grootste groep waarschijnlijk de luchtwegen infecties of beter gekend als de kopziekte. Er zijn allerlei bacteriën die luchtwegen problemen geven en evenveel antibiotica om te bestrijden. Men kan ook geen reportage meer lezen of de melker heeft ergens in zijn schema wel iets opgenomen voor de koppen. Wat wel heel opvallend is, is het feit dat heel wat van die producten ook groeipromotors zijn en zou het misschien kunnen zijn dat ook dit een gunstig effect heeft op reisduiven? Die vraag zal waarschijnlijk wel voor altijd onbeantwoord blijven vooral omdat het effect van antibiotica op de prestatie van reisduiven niet objectief en op een wetenschappelijke manier te meten is. Bij de groei van kippen is dit wel zo. Men splits een stal op in 2 helften waarvan men één helft een antibiotica geeft en de andere helft niks. Na 6 weken is het vrij eenvoudig om het verschil in gewicht te meten en het effect te zien. Bij duiven ligt het een stuk moeilijker. Men heeft op een vlucht veel te veel wisselende factoren om ooit tot een objectief gegeven te komen, denken wij maar aan motivatie, voeding, lossing, weersomstandigheden, training enz… Hierdoor zal men de prestatie van een duif nooit objectief kunnen beoordelen maar toch… Ook bij navraag op de universiteiten bleek het al snel dat er nooit zelfs studies ondernomen zijn waar het effect van groeipromotoren getest is reisduiven. Dan moeten wij maar doorgaan op eigen vaststellingen en ervaringen. Persoonlijk denk ik dat het geen toeval kan zijn dat de meest effectieve antibiotica in de duivensport bijna allemaal groeipromotoren zijn. Ook is het toevallig dat er vaak nieuwe antibiotica op de markt komen maar dat de beste resultaten nog steeds behaald worden met de oude , reeds 40 jaar lang bekende producten op een enkele uitzondering misschien te na. Als varkens sneller groeien,kippen sneller groeien en kippen meer eieren leggen door antibiotica te geven waarom zouden duiven dan niet sneller kunnen vliegen.

Ooit hoorde ik een zeer gekende collega duivendierenarts vertellen dat hij niet geloofde dat duiven die met esb (sulfanamiden) werden behandeld voor een lichte coccidiose besmetting beter gingen presteren omdat de coccidiose verdwijnt maar omdat sulfa’s ook gunstig werken op de koppen. Nu ik denk het mijne daar ook van. Sulfa’s zijn misschien wel de oudste en meest bekendste groeipromotoren en zou het toevallig niet daardoor kunnen zijn dat duiven beter presteerde na een kuur esb30%? Vroeger verkochten duivendierenartsen conditiepoeder met antibiotica in en met geweldig goed resultaat. Dus moest het toch zijn dat de duiven beter gingen presteren anders zou het nooit zo’n succes zijn geworden. Al kan men het nooit wetenschappelijk bewijzen, de kans dat duiven beter presteren na een antibioticakuur ten gevolge van het gunstig effect als groeipromotor is reeël aanwezig. Ook moet men eerlijk zijn en waar ligt de lijn tussen therapeutisch (om te genezen) en het groeipromotor effect. Vooral omdat men vermoed dat door het onderdrukken van de sluimerende infecties de duiven zich beter voelen en beter presteren en dat net het belangrijkste mechanisme is van een groeipromotor.

Ik denk dan vooral aan salmonella. Geef men iets om deze sluimerende infectie te onderdrukken heeft dat dan een therapeutische of een groeipromotor effect? In ieder geval nog heel wat stof om over te discussiëren, maar feit is dat het gebruik van antibiotica ook in de duivensport niet meer weg te denken is.