Trichomonen

Tricho-plus is een product gebaseerd op Ronidazole terwijl Flagyl metronidazole bevat en dus behoren beide middeltjes tot dezelfde groep. Noem ze maar broer en zus van elkaar. In principe is het dus ook zo dat indien er resistentie is tegen één, de tricho kiem waarschijnlijk ook tegen de ander resistent zal zijn. Nu waar zit hem dan het verschil? Dit zit hem vooral in de dosering. 1 flagyl tablet bevat 500mg van het actief product. Indien men deze dus door 4 breekt dan bevat ieder kwartje nog steeds 125 mg actieve stof. Nu 1 zakje tricho-plus van 4g bevat 200 mg actieve stof. 1 zakje is volgens de verpakking goed voor 2 liter water en wordt verondersteld opgedronken te worden door 40 duiven. Dit komt erop neer dat men per duif amper 5mg actief product toedient. Een schril contrast met de 125 mg die een kwart flagyl bevat. De behandeling met ¼ flagyl is dus ook maar liefst 25 keer sterker.
Nu raadt de firma Oropharma ook aan om de dosis tricho-plus, in geval van problemen te verdubbelen. Dus 1 zakje per liter water of 10 mg per duif. Nog steeds 12.5 keer lager gedoseerd dan ¼ flagyl. Maar ¼ flagyl is eigenlijk ook zwaar overgedoseerd. 1/8 tablet oftewel 65 mg per duif is nog meer dan voldoende al is het moeilijk om 1 tablet in 8 stukjes te verdelen. ¼ flagyl kan derhalve ook intoxicaties geven met braken enkele minuten na het opsteken van de tablet en zelfs zenuwsymptomen tot gevolg.
Een tweede duidelijk verschil zit in de dosering maar ten gevolge van de opname van het product. Indien men een tablet bij een duif opsteekt is men zeker van de opname. Indien men een product in het water doet dan drinken de duiven meestal minder en zullen ze derhalve nog een lagere dosering toegediend krijgen. Dat is ook de reden waarom wij al jaren adviseren een tricho kuur over het eten te mengen, zodat men op zijn minst zeker is van de vooropgestelde dosis. Wij raden derhalve ook aan om tricho-plus op het eten te mengen van 10 duiven. Dit komt overeen met 20 mg per duif en dit gedurende 5 dagen. Bij deze dosering zagen wij zelden of nooit problemen. 1 zakje per liter water bleek soms toch nog onvoldoende te zijn waarschijnlijk door de gebrekkige opname van het drinkwater.
Wat wij zeker niet mogen vergeten te melden is dat enkel tricho-plus en spartrix voor duiven zijn geregistreerd en flagyl voor menselijk gebruik.

Het aantal dagen dat je kuurt komt overeen met het aantal weken dat je vrij bent. Dus kuur je 5 dagen met tricho-plus aan een goede dosering dan ben je in principe 5 à 6 weken vrij. Geef je daarentegen maar één keer ¼ of 1/8 flagyl dan moet je er ook rekening mee houden dat je maar 1 à 2 weken vrij bent.

Men noemt trichomonas de moeder der ziekten” en wij gaan ervan uit dat duiven eerst van tricho verlost moeten worden voordat men een ander medicijn toedient of wel gelijktijdig.
Tricho infectie ziet men ook vaak samen met andere ziektebeelden als een secundaire infectie optreden. De man van de wetenschap gaat er in principe altijd vanuit dat een tricho-infectie behandeld dient te worden al is niet altijd duidelijk als deze infectie primair of secundair voor de problemen zorgt.